Medlemsmöte 2024-06-04

Information om Medlemsmöte 2024-02-29

Minnesanteckningar från medlemsmöte på gården den 4 juni 2024 kl 18:00.

Carina, vår ordförande hälsade alla välkomna.

 • Carina berättade om planeringen av klippning av spireahäcken på Styrmansgatan som kommer att ske före midsommar. Buskrondellerna utanför Miljörummet klipps på sensommaren.
 • Problem med att det luktar rök i trapphuset på Knäppingsborgsgatan 38. Medlem önskar att mer hänsyn visas till astmatiker.
 • Carina berättade vidare om att vi har inköpt djuptallrikar, matskedar och vattenkaraffer till Föreningslokalen, som för övrigt styrelsen internt kallar Kajutan.elsen har bildat arbetsgrupper
 • Vidare berättade Carina om att vi har på gång ett Välkomstbrev till nyinflyttade. När det är klart inom kort ska det delas ut till samtliga medlemmar och hyresgäster.
 • Carina lämnade över ordet.

 • Boban berättade om våra solfångare som alstrar vårt varmvatten. Dom har varit avstängda en längre period pga en misstänkt läcka. Tur nog så är det inget läckage uppe på taket och nu är systemet i full gång efter att man fått tag på mannen som planerade och installerade systemet och som kunde avhjälpa felet.
 • Lotta berättade att vårt avtal med Tele2 för bredband och TV går ut i september. Styrelsen har tittat på erbjudande från flera leverantörer men kvar idag står det mellan Tele2 och Telenor. En diskussion angående problemen som uppstår i samband med nedläggning av 2 och 3G-nätet. Problem med larmen, en samhällsfråga. Diskuterade för- och nackdelar med olika leverantörer.
 • Efraín är ansvarig för vår officiella hemsida, www.norrkopingshus007.se Efrain berättade att det finns en funktion på sidan där man kan komma i kontakt med styrelsen. Eftersom det är en officiell sida som mäklare och eventuella köpare tittar på så försöker vi hålla en positiv ton så att vi gör bra reklam för oss.
 • Annika berättar:
  • Idag stänger vi av portkoden tidigare på kvällen för att stävja besök av obehöriga.
  • Styrelsen håller på att titta på en lösning som ska ge ett bättre skalskydd, dvs våra ytterdörrar. Lösningen som vi tittar på är taggar (små brickor) i stället för kod. Lås och Nycklar håller på att utreda hur det går att lösa och kommer sen med ett kostnadsförslag
  • Tänk på att vi inte får ställa saker i trapphus eller korridorer. Det är brandskyddet som förbjuder det. Det står några prylar här och var, var snäll och plocka undan det. Plocka även in din dörrmatta.
  • En medlem undrade över byte av lampor i hissarna. När det gäller hissar så är det väldigt strikta regler som gäller. Det är endast hisspersonalen som får göra något som rör hissarna t ex byta en glödlampa. Meddela styrelsen om det är problem med hissarna.
  • Vid behov av nya nycklar så ringer du till Anna Dahlin direkt på 011-21 95 23 på RB. Hon fixar en rekvisition åt dig.
  • Det finns extra förråd om man vill hyra.
  • Angående p-platser. Kösystemet sköts av Riksbyggen. Som medlem kan man inte se var i kön man står. Skicka ett mejl till annika.alsterlind@gmail.com så kan jag ta reda på det. Det är många i kön och tyvärr är väntetiden lång. När en plats blir ledig så får alla som står i kö ett mejl med erbjudande. Har man nyligen flyttat in och ställt sig i kön så ska man inte ha några förhoppningar om plats, tyvärr. Numreringen börjar på Styrmansgatan i hörnet mot Skolgatan, platserna 1 – 12. Resten är inne på gården med start borta vid staket vid garagen, 13 – 20. Sen fortsätter numreringen och landar slutligen vid sopstationen med nummer 42. På skyltarna som står i ena ändan av raden, står det en 5 framför så parkeringar heter 501 – 542. Ni får gärna fråga mig, Annika. Angående vita linjer på parkeringarna 12 – 20, där kommer ingen åtgärd göras nu utan vi avvaktar.

Carina berättade avslutningsvis att en ny avtalsperiod startar den 1 juli med Riksbyggen.
Träffen avslutades genom att avnjuta godsakerna i den sköna försommaraftonen.
Tack för en trevlig samvaro, för goda kakor till kaffet och annat gott samt trevliga samtal. Kul att så många kom.

Vid pennorna

Carina & Annika


Lämna ett svar

Your email address will not be published.