Andrahandsupplåtelse

Som huvudregel krävs styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd om bostadsrättshavaren vill upplåta sin lägenhet till annan för självständigt brukande, så kallad andrahandsupplåtelse.

Otillåten andrahandsupplåtelse

Om en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand utan att fråga om lov är det en otillåten andrahandsupplåtelse, som kan leda till förverkande (avhysning). Samma sak gäller vid en beviljad andrahandsupplåtelse där tillståndet löpt ut. Föreningen måste i dessa fall skicka en rättelseanmaning inom två månader från det att föreningen fick kännedom om det hela. Annars kan det inte leda till förverkande. Varje andrahandsupplåtelse räknas som en ny upplåtelse, så föreningen får en ny tidsfrist på två månader varje gång det flyttar in en ny hyresgäst.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Föreningen får ta ut en avgift för det administrativa kring andrahandsupplåtelsen, förutsatt att det finns en sådan reglering i föreningens stadgar. Avgiften får uppgå till högst tio procent av prisbasbeloppet per år och beräknas per hel månad.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om andrahandsupplåtelse:

Hemförsäkring

Till tillträdesdagen till din bostad är ett starkt tips att se till att du har en hemförsäkring. Investera i tiden att hitta en hemförsäkring som passar dig och dina behov. Flyttar du till en bostadsrätt är det viktigt att även ha ett bostadsrättstillägg. Det är din möjlighet att få ersättning för skador på själva lägenheten som väggar och golv. En vanlig hemförsäkring täcker i princip bara lösa föremål.

 

Bostadsrättstillägg

När du bor i en bostadsrätt behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget är en tilläggsförsäkring som ersätter skador på lägenheten eller fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

Läs mer om > hemförsäkring och bostadsrättstillägg.

 

Du behöver inte att tänka på bostadsrättstillägget

Föreningen har en fastighetsförsäkring.

Vem svarar för underhållet?

I föreningens stadgar finns en utförlig beskrivning av medlemmars underhållsansvar för bostadsrätten.

Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m.

Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med, dels den inredning som du själv tillfört den. I stadgarna regleras även din rätt att
göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion
eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten krävs styrelsens
godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen.

Spara El

Vi är mitt i en lågkonjunktur med skyhöga elpriser. Tillsammans hjälps vi åt och är solidariska i föreningen för att hålla ned priserna för alla medlemmar.

 • Tvätta inte med halvfulla maskiner och använd torktumlaren sparsamt.
 • Belysningen behöver inte vara tänd hela dagen, speciellt inte på nätterna.
 • Fönstren är inte till för att hållas öppna om vi har elementen påslagna.
 • Filtar, sockor och mysiga kläder är guld värt i höst och vinter.

Statuskontroll

Statuskontroller gör det möjligt att få en överblick av alla installationer i bostadsrättsföreningens samtliga lägenheter med fokus på fukt, el och vvs.

 

Exempel på vad som kan ingå i en statuskontroll:

 • installation och anslutningar av diskmaskin
 • förekomst av skvallermatta
 • fläkt
 • anslutningar av vatten i köket
 • installation och anslutningar av tvättmaskin
 • radiatorer
 • fuktindikering på toalett och badrum
 • kontroll av eluttag: att de som måste vara jordade verkligen är det
 • infästningar av balkongräcken
 • förekomsten av brandvarnare

Mer information finns i länken > Statuskontroller

 

Föreningens rätt till tillträde till en lägenhet

En bostadsrättsförening har rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet. Det framgår av både lag och våra normalstadgar.

Mer information finns i länken > Föreningens rätt till tillträde