Spara El

Vi är mitt i en lågkonjunktur med skyhöga elpriser. Tillsammans hjälps vi åt och är solidariska i föreningen för att hålla ned priserna för alla medlemmar.

  • Tvätta inte med halvfulla maskiner och använd torktumlaren sparsamt.
  • Belysningen behöver inte vara tänd hela dagen, speciellt inte på nätterna.
  • Fönstren är inte till för att hållas öppna om vi har elementen påslagna.
  • Filtar, sockor och mysiga kläder är guld värt i höst och vinter.

Vem svarar för underhållet?

I föreningens stadgar finns en utförlig beskrivning av medlemmars underhållsansvar för bostadsrätten.

Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder m.m.

Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med, dels den inredning som du själv tillfört den. I stadgarna regleras även din rätt att
göra förändringar i lägenheten. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion
eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten krävs styrelsens
godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen.

Hemförsäkring

Till tillträdesdagen till din bostad är ett starkt tips att se till att du har en hemförsäkring. Investera i tiden att hitta en hemförsäkring som passar dig och dina behov. Flyttar du till en bostadsrätt är det viktigt att även ha ett bostadsrättstillägg. Det är din möjlighet att få ersättning för skador på själva lägenheten som väggar och golv. En vanlig hemförsäkring täcker i princip bara lösa föremål.

Läs mer om hemförsäkring och bostadsrättstillägg.