Norrköpingshus nr 7

E-mail: styrelsen@norrkopingshus007.se
Mobil 070 – 789 88 06

Riksbyggens områdeskontor, Centrum Norrköping:
Bråddgatan 15 Box 914, 602 22 Norrköping

Tel: 0771-860 860

Viktiga telefonnummer
Riksbyggen Dag&Natt: 0771 – 860 860
Bredband / TV : Tele2 (fd Comhem) 90 222
Hisservice Kone: 0771-50 00 00
Trygghetsjouren:  010 – 210 90 00