Information om Medlemsmöte 2024-02-29

Som mest var vi 23 närvarande, några var tvungna att gå tidigare. Samtliga trappuppgångar var representerade!
Carina hälsade alla välkomna.

Annika berättade

 • om försöken med mejlutskick i syfte att nå ut med information. Uppskattas av flera.
 • att hon och Efrain undersöker om vi kan använda sms som informationskanal.
 • Om att styrelsen har bildat arbetsgrupper
  • Information och kommunikation, Annika & Efrain
  • Trivsel & Trygghet, Lotta och Henrik
  • Underhåll, Boban

Lotta berättade om trivsel- och trygghetsgruppen. Hon efterlyser dig som är intresserade att jobba med att förbättra vår trygghet och vår trivsel.

 • Jenny T har anmält sitt intresse att vara med i arbetet. Jenny med hund patrullerar våra vindar och källare.
 • Lena Bäckstedt erbjöd sig att kolla med Röda Korset angående att anordna en HLR-kurs.
 • Vi ska undersöka möjligheten att föreningen införskaffar sig en Hjärtstartare.

Boban i Underhållsgruppen vill prova att tillsammans med bl a Roger och Anders kommer att ta hand om ”enklare” göromål, t ex byta glödlampor.

Övriga saker som togs upp och diskuterades.

 • Miljörummet
  • Hur ska vi försöka få bättre ordning, bl a trycka ihop kartongerna.
  • Stängda kärl där man måste trycka ihop kartongerna innan man kan stoppa in dom.
  • Karmen till entrédörren är lös, måste åtgärdas.
 • Hyrda förråd, det sker en inventering av dessa. Kontakta Annika om du har information.
 • Vi letar möjlig lokal som kan fungera som snickarrum.
 • Mangelduken till elmangeln i 29/38 är för kort och mangeln låter hemskt. Service behövs.
 • Klotter i 29!
 • Tvättstugan på Styrmansgatan är olåst. Önskemålet är antingen sätta dit lås, kodlås, byta bokningssystem eller spika för en av ingångarna.
 • Vi har flera små lägenheter i föreningen som fungerar som övernattningslägenheter vilket innebär att ägaren inte är skrivna på adressen. Kolla hos Skatteverket att ingen skriver sig på din adress!
 • Trädgården
  • Vi har begärt in offert från RB angående rensning av rabatten på gården, rensning av boulebanan, lägga plattor på fd sandlådan. Ska föreningen ha en städdag??
 • Hur är det med grillplatsen på fd vädringsbalkongen Styrmansgatan 30?
 • Laddstolpar? När har kommunen byggt ut elnätet så att det är möjligt. Hålla denna fråga öppen.
 • Knacka dörr, sker det? Planen är att Henrik jobbar fram ett uppdaterat informationsblad för nyinflyttade. Tanken är att någon/några från styrelsen ska välkomma den nyinflyttade och berätta om föreningen. Carina berättade att hon och Anders S gick runt alla 129 lägenheterna i sitt valberedningsarbete. Ett 40-tal öppnade.
 • Bastu?
 • Flaggning efterlystes. Ingen var dock intresserad att ta på sig arbetet denna dag.

Vid pennorna

Carina & Annika

Tillägg: gruppen gjorde tummen upp för påminnelseanslag på ytterdörrarna, inklusive bakdörrarna.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.