Tack för ett bra årsmöte!

På stämman fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning och att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Roger Larsson avgick som styrelsesuppleant, och efter honom nyvaldes Henrik Bull Connolly som ny styrelsesuppleant. Övriga i styrelsen omvaldes.

Revisor Yvonne Johansson omvaldes. Till revisorssuppleant nyvaldes Anders Johansson efter Flora Westerberg. Till valberedade omvalde stämman Carina Sjögren, och till ny valberedare efter Ramona Johansson, som avgick, valdes Anders Stenström.

Om du missade årsmötet kommer protokollet finnas på Mitt Riksbyggen.

/Styrelsen

Lämna ett svar

Your email address will not be published.